GRATIS CO2 SENSOREN VOOR SCHOLEN

luchtzuiverende planten in gezonde plantenbak

Scholen die problemen ervaren met ventilatie en mogelijk te maken krijgen met hoge kosten kunnen zich bij ons melden voor gratis CO2 sensoren. Door eerst te meten hoe de kwaliteit van het binnenklimaat is wordt duidelijk welke verbeteringen nodig zijn om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Meer over onze unieke luchtzuiverende plantenbak met gezonde planten leest u op deze pagina.

GRATIS CO2-METER VOOR SCHOLEN: VRAAG NU AAN!

Meet de luchtkwaliteit op school met een CO2-meter

Onze gratis CO2-meters, die wij samen met BOFLORA ter beschikking stellen, werken als een stoplichtsysteem: Als het lampje op de meter groen is, wordt er voldoende geventileerd. De CO2-concentratie is dan voldoende laag en er is genoeg schone lucht in de ruimte. Is het lampje oranje? Dan is er minder schone lucht in de ruimte en moeten de ramen en deuren open. Als het lampje rood is kunnen de kinderen en hun onderwijzers het beste het klaslokaal verlaten.

We stellen 60 CO2-sensoren GRATIS ter beschikking

De voorwaarden om mee te doen aan deze actie zijn:

  • Alleen voor scholen
  • Maximaal 6 sensoren per school/organisatie
  • Bij voorkeur ophalen (opsturen tegen meerprijs ook mogelijk)
  • Na gebruik (max 2 maanden) komt de sensor retour
  • Wie het eerst komt het eerst maalt: op = op

Er zijn geen verdere verplichtingen of voorwaarden: 100% gratis

Heeft u interesse? Stuur een e-mail naar info@hoogendoornprojectbeplanting.nl en wij nemen contact met u op!