Roomdivider met beplanting bij Fonds voor Cultuurparticipatie

Urban jungle roomdivider bij Fonds voor Cultuurparticipatie