Roomdivider met beplanting bij Fonds voor Cultuurparticipatie

plantenbak op kast bij Fonds voor Cultuurparticipatie